Barcelona Vida

defensa de la vida y la familia, valores, sociedades intermedias

Posts Tagged ‘Obispo de Terrassa

La Universidad católica del Perú, pierde el título de católica. ¿Y el Intitut Borja de Bioetica?

with 7 comments

Sí, el Cardenal Bertone a firmado el documento en el que se le niega el derecho a utilizar el titulo de pontificia y católica, documento que ya se hacía esperar. Lee el resto de esta entrada »

Written by barcelonavida

julio 22, 2012 at 4:03 pm

Saiz Meneses denuncia a dos hospitales de la Iglesia por practicar abortos

with 4 comments

Sobre les informacions aparegudes en referència als hospitals amb presència eclesiàstica en els seus patronats

 De fa temps han aparegut en alguns mitjans de comunicació informacions sobre hospitals en els patronats dels quals hi ha un membre eclesiàstic. Dites informacions fan referència a l’Hospital de Granollers, on es parla de la  realització d’alguns d’avortaments en situacions greus de perill, tant pel que fa a l’infant que ha de néixer com de la mare; i també a ’Hospital de Sant Celoni, en aquest cas s’afirma la pràctica de vasectomies i dispensa de la píndola de l’endemà.

El Bisbat de Terrassa, després d’haver realitzat les comprovacions oportunes, d’iniciar gestions davant les diferents administracions i fer les consultes pertinents, vol respondre a aquestes informacions i als requeriments fets des de diversos àmbits, tot comunicant el següent:

1. Mons. Saiz Meneses, Bisbe diocesà, ha manifestat reiteradament i de manera pública la seva repulsa i condemna a aquestes pràctiques i a la legislació que ho permet. També ho han fet els rectors de les parròquies de Sant Esteve de Granollers i de Sant Martí de Sant Celoni. 

2. Mons. Saiz Meneses, atès que aquestes situacions es poden donar també en altres indrets de l’Església universal, cercant de trobar una posició conjunta, en lloc d’actuar de manera unilateral, va consultar a diversos organismes eclesiàstics i, especialment, va fer una consulta a la Congregació per la Doctrina de la Fe, amb data 29 d’abril de 2011. D’altra banda continua realitzant gestions diverses en els hospitals esmentats i amb les administracions.

3. La Congregació per la Doctrina de la Fe amb data 28 de juny de 2011 va transmetre al Sr. Bisbe un dictamen que indicava que si els eclesiàstics han parlat amb claredat i han votat amb coherència en les reunions dels respectius patronats, no sembla que pugui haver una cooperació al mal moralment il·lícita. L’esmentat dictamen també indicava que el possible escàndol o confusió als ulls de la opinió pública per la seva presència en els patronats es pot evitar si fan pública la seva opinió contrària a aquestes pràctiques i la seva actuació també en contra.

4. El Sr. Bisbe reitera la seva condemna a aquestes pràctiques contràries  a la moral catòlica i espera una decisió definitiva i una resolució positiva de les gestions que està realitzant davant les administracions. Mentrestant sembla convenient no abandonar de moment els patronats dels esmentats hospitals.

Terrassa, a 4 de juny de 2012

Comentario:

Es fantástico que finalmente uno de los obispos manifieste su repulsa por los abortos en centros dependientes de la Iglesia (de forma parial).

Entendemos que el mandato de la Congregación para la Doctrina de la fe, que debe haber llegado hace pocos días, supondrá un comunicado mucho más explícito que una nota en una web. Tal vez este domingo se lea algo en las parroquias y en los próximos dias en los periódicos.

De todas maneras, entendemos que algo ya habían hecho los obispos, pues todos los 25 de cada mes hay una concentración ante el Sant Pau, con alusiones a los hospitales de Sant Celoni y Granollers.

Sobre la humillación aludida, ver información aparecida en el Periódico en la que los responsables de Granollers ningunean al Obispo y solo hacen caso a la ley Aído. a

Sobre la dificultad para reconocer la situación por parte de las autoridades eclesiásticas y las campañas montadailes desde medios madrileños de derechas, ver Catalunya Religio.

Barcelonavida