Barcelona Vida

defensa de la vida y la familia, valores, sociedades intermedias

Posts Tagged ‘Ramon Terrassa

Ramón Terrassa, Secretari de Família: aquest índex de natalitat extingirà Catalunya”

with 3 comments

Written by barcelonavida

febrero 23, 2012 at 12:59 pm